bodu.com

西医医师博客

正文 更多文章

在贵阳发现赵扑初先生九十二岁作的宽心谣抄录于下与大家共同学习

        日出东海落西山, 愁也一天喜也一天.

        遇事不钻牛角尖,人也舒服,心也舒坦.

        每月领取养老金,多也喜欢少也喜欢.

         少荤多素日三餐,粗也香甜细也香甜.

         新衣旧衣不挑检,好也御寒赖也御寒.

         常遇知以聊聊天,古也谈谈今也谈谈.

          内孙外孙同样看,儿也喜欢汝也喜欢.

          全家老少共慰免,贫也相安富也相安.

         早晚操劳勤锻练,忙也乐观闲也乐观.

          心宽体健养天年,不是神仙胜神仙.

分享到:

上一篇:游记

下一篇:好雨

评论 (2条) 发表评论

  • 向东流
    向东流 : 阿弥陀佛,与所有有缘人分享

    2008-04-04 22:21

  • 牛奶
    牛奶 : 早晚操劳勤锻练,忙也乐观闲也乐观.

    2008-02-13 14:44

发表评论
验证码